Strona w budowie !!!

Zapraszamy wkrótce.

 

AGROPLAN”  Biuro Obsługi Rolnictwa

Czarnolas Kolonia 10A
26-720 Policzna
woj. mazowieckie

Marta Ratajska

tel. 048 677 28 28,  kom. 0 604 700 467

email:  ratajskamarta@wp.pl,

 

Zakres świadczonych usług:

-      modernizacja gospodarstw rolnych

-      ułatwianie startu młodym rolnikom

-      renty strukturalne

-      zalesianie gruntów rolnych

-      różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Przygotowujemy wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami, biznesplany, kosztorysy, sporządzamy dokumentację funkcjonalno-przestrzenną gospodarstw.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!